อบรมเชิงปฎิบัติการเทคโนโลยียายนต์สมัยใหม่

อบรมเชิงปฎิบัติการเทคโนโลยียาย…

คณะกรรมการ กองทุน กสศ. เยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ

คณะกรรมการ กองทุน กสศ นำโดยท่า…

English camp for mechanics

English camp for mechanics นัก…

กิจกรรมฝึกอาชีพเสริม การเพาะเห็ดนางฟ้า นักเรียนกองทุน กสศ.

กิจกรรมฝึกอาชีพเสริม การเพาะเห…

กิจกรรมจิตอาสา นักเรียน กองทุน กสศ.

กิจกรรมจิตอาสา นักเรียน  …

นักเรียน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงานกระบวนการเพาะเห็ดนาง…

ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ (กสศ.)

ทาง กสศ. ขอเชิญชวนนักศึกษาสมัค…

อบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

อบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเบื…

กิจกรรมอบรมทักษะการใช้ชีวิตและการดำรงชีวิต (การคบเพื่อนต่างเพศ) โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพขั้นสูง ประเภททุน 5 ปี

วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2563 ได้…

กิจกรรมจิตอาสา เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2563 ผู้บ…