กิจกรรมศึกษาดูงานสถานประกอบการ บริษัทอุดรกระจกรถยนต์ ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงปีการศึกษา 2564

กิจกรรมศึกษาดูงานสถานประกอบการ…

กิจกรรมค่ายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับช่าง ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงปีการศึกษา 2564

กิจกรรมค่ายการเรียนรู้ภาษาอังก…

กิจกรรมศึกษาดูงาน นักเรียนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงปีการศึกษา 2564

กิจกรรมศึกษาดูงาน นักเรียนกองท…

กิจกรรมค่ายจิตอาสาบริการชุมชน (ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง)

กิจกรรมค่ายจิตอาสาบริการชุมชน …

กิจกรรมศึกษาดูงานสถานประกอบการ ครั้งที่ 2

กิจกรรมศึกษาดูงานสถานประกอบการ…

กิจกรรมพี่พบน้องครั้งที่ 2

กิจกรรมพี่พบน้องครั้งที่ 2

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

กิจกรรมศึกษาดูงานสถานประกอบการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอ…

กิจกรรมพี่พบน้องครั้งที่ 1” กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอ…

ฝากถึง น้องๆนักเรียน ที่สนใจอยากเรียนสายอาชีพ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา: กสศ.