ประกาศเลื่อนจัดการเรียนการสอนแบบ On Site เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศเลื่อนจัดการเรียนการสอนแ…

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมลงนามถวายพระพรด้วย QR Code

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระ…

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้…

กิจกรรมพระคุณที่สาม ประจำปีการศึกษา 2564

โครงการพระคุณที่สาม ประจำปีการ…

พิธีฌาปนกิจศพนายเกรียงไกร สิงห์ตาคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ผศ…

ประกาศเลื่อนจัดการเรียนการสอนแบบ On Site

ร่วมใจสู้ภัย COVID-19 ณ ศูนย์กักตัวชั่วคราว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี