ตรวจ ATK ครู บุคลากร นักเรียน/นักศึกษา ก่อนเปิดเรียนแบบ On Site

ตรวจ ATK ครู บุคลากร นักเรียน/…

กิจกรรมอบรมธรรมะกับวัยรุ่นในศตวรรษที่ 21 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ.

กิจกรรมอบรมธรรมะกับวัยรุ่นในศต…

กิจกรรมรักษาสภาพนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี

กิจกรรมรักษาสภาพนักเรียน นักศึ…

การตรวจ ATK ให้กับนักเรียน นักศึกษา ทั้งหมดก่อนทำการเรียนแบบ On Site (ตรวจฟรี)

การตรวจ ATK ให้กับนักเรียน นัก…

เตรียมความพร้อม ก่อนเปิดสถานศึกษาแบบ On site

แจ้งเปิดเรียน On site

แจ้ง นักเรียน นักศึกษา เปิดเรี…

คณะกรรมการหนุนเสริมวิชาการและประเมินการทำงานในสถานศึกษา กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

คณะกรรมการหนุนเสริมวิชาการและป…

เลือกตั้งนายกองค์การนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

เลือกตั้งนายกองค์การนักเรียน น…

กิจกรรมรักษาสภาพนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อ.หนองแสง จ.อุดรธานี

กิจกรรมรักษาสภาพนักเรียน/นักศึ…

พิธีถวายต้นเงินกฐิน และถวายปัจจัย ณ วัดวารีศรีสะอาด ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอ…