กิจกรรมรักษาสภาพนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อ.หนองแสง จ.อุดรธานี

กิจกรรมรักษาสภาพนักเรียน/นักศึ…

กิจกรรมขับขี่อย่างไรให้ปลอดภัย และถูกกฎจราจร ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงปีการศึกษา 2564 ประเภททุน5ปี(เรียน ปวช.ต่อเนื่อง ปวส./อนุปริญญา)

กิจกรรมขับขี่อย่างไรให้ปลอดภัย…

ศูนย์ซ่อมในชุมชน (Fix it Center) บ้านหนองแวงเดิด ตำบลน้ำพ่น อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 วิทยาลัย…

ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักเรียน นักศึกษา ประกวดรณรงณ์ลดความเสี่ยง ๖ ด้าน ปีการศึกษา 2564

ประกวดรณรงณ์ลดความเสี่ยง ๖ ด้า…

พิธีฌาปนกิจศพนายเกรียงไกร สิงห์ตาคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ผศ…

กิจกรรมเตรียมความพร้อม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

กิจกรรม T-BAC ร่วมใจสู้ภัยโควิด-2019

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ…

สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19

ประกาศเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศเปิดภาคเรียน ที่ 1 ประจำ…

ประกาศรับสมัคร ครู

ประกาศ !!  รับสมัคร ครูคอ…