• 042-110476
  • tbacud@gmail.com
  • 243 หมู่12 ถ. อุดร-หนองคาย ต. กุดสระ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
อบรมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู (ภายใต้โครงการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพของครูผู้สอน)

อบรมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู (ภายใต้โครงการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพของครูผู้สอน)

อบรมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู (ภายใต้โครงการพั […]

พิธีมอบรางวัลพานไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565  วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 โดยคณะที่ปรึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี

พิธีมอบรางวัลพานไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 โดยคณะที่ปรึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี

พิธีมอบรางวัลพานไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 วันจันทร์ที่ 13 […]