กิจกรรมค่ายจิตอาสาบริการชุมชน (ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง)

กิจกรรมค่ายจิตอาสาบริการชุมชน …

กิจกรรม 5 ส.แผนกอิเล็กทรอนิกส์

กิจกรรม 5 ส.แผนกอิเล็กทรอนิกส์…

กิจกรรมการจัดทำบัญชีครัวเรือน

กิจกรรมจิตอาสา เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2563 ผู้บ…