กิจกรรมค่ายจิตอาสาบริการชุมชน (ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง)

กิจกรรมค่ายจิตอาสาบริการชุมชน …

กิจกรรมศึกษาดูงานสถานประกอบการ ครั้งที่ 2

กิจกรรมศึกษาดูงานสถานประกอบการ…

กิจกรรมพี่พบน้องครั้งที่ 2

กิจกรรมพี่พบน้องครั้งที่ 2

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

กิจกรรมศึกษาดูงานสถานประกอบการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอ…

กิจกรรมพี่พบน้องครั้งที่ 1” กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอ…

ฝากถึง น้องๆนักเรียน ที่สนใจอยากเรียนสายอาชีพ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา: กสศ.

คณะกรรมการฝ่ายสนับสนุนวิชาการ ติดตตามและประเมินการทำงาน (กสศ.)

นักเรียน ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง เข้าร่วมโครงการ ปลุกพลัง สร้างโอกาศ แห่งอนาคต 2563

นักเรียน ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั…

อบรมเชิงปฎิบัติการเทคโนโลยียายนต์สมัยใหม่

อบรมเชิงปฎิบัติการเทคโนโลยียาย…