กิจกรรม วันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2564

กิจกรรม วันสุนทรภู่ ประจำปีการ…

กิจกรรมเตรียมความพร้อม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1 

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่ง…

กิจกรรม T-BAC ร่วมใจสู้ภัยโควิด-2019

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ…

สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19

ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการตรวจคัดกรอง Covid ณ โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี

ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการฉีดวีคซีน Sinovac ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

ประกาศ ขอความร่วมมือ นักเรียน นักศึกษา กรอกแบบประเมินตนเอง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคระบาดของไวรัส โคโรนา 2019

ประกาศ ขอความร่วมมือ นักเรียน …

ประกาศเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศเปิดภาคเรียน ที่ 1 ประจำ…

ปฐมนิเทศออนไลน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี ปีการศึกษา 2564

ปฐมนิเทศออนไลน์ วิทยาลัยเทคโนโ…