อบรมเพิ่มเติมเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ บริษัท KUBOTA อุดรธานี

อบรมเพิ่มเติมเทคโนโลยียานยนต์ส…

อบรมให้ความรู้เทคโนโลยียานยนต์ไฮบริดและรถไฟฟ้า อู่ช่างมุ้ย อุดรธานี

อบรมให้ความรู้เทคโนโลยียานยนต์…

อบรมสื่อและช่องทางการประกอบธุรกิจ

อบรมสื่อและช่องทางการประกอบธุร…

การจัดกิจกรรมแนะแนวสัญจร อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

การจัดกิจกรรมแนะแนวสัญจร อ.โซ่…

การจัดกิจกรรมแนะแนวสัญจร อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

การจัดกิจกรรมแนะแนวสัญจร อ.เพ็…

กิจกรรมปิดกองลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมปิดกองลูกเสือวิสามัญ ปร…

กิจกรรมค่ายจิตอาสาบริการชุมชน (ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง)

กิจกรรมค่ายจิตอาสาบริการชุมชน …

อบรมแผนการจัดการเรียนรู้ สมรรถนะรายวิชาบทเรียนโมดูล

อบรมแผนการจัดการเรียนรู้ สมรรถ…

การแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ T-BAC GAME ครั้งที่ 14

การแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ T-BAC…

พิธีมอบรางวัล ประเมินองค์การนักวิชาชีพฯมาตรฐาน

พิธีมอบรางวัล ประเมินองค์การนั…