กิจกรรม ทักษะการ ใช้ชีวิตและการดำรงชีวิต(ความเสี่ยง 5 ด้าน) โดยนำนักเรียน-นักศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 ผู้บริหา…

กิจกรรม วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร

วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 ผู้บริหา…

คณะกรรมการตรวจเยี่ยมเตรียมความ พร้อมของสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียน สถานการณ์ โควิด (Covid-19)

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ดร.…