ประกาศรับสมัคร ครู

ประกาศ !!  รับสมัคร ครูคอ…

ประกาศ ปิดสถานศึกษาเป็นการชั่วคราว

การจัดกิจกรรมแนะแนวสัญจร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

การจัดกิจกรรมแนะแนวสัญจร อ.บ้า…

การจัดตั้งศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ระดับสถานศึกษา

การจัดตั้งศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงา…

การจัดกิจกรรมแนะแนวสัญจร อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

การจัดกิจกรรมแนะแนวสัญจร อ.หนอ…

พิธีรับใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา (ปวส.)ประจำปีการศึกษา2563

พิธีรับใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็…