ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักเรียน นักศึกษา ประกวดรณรงณ์ลดความเสี่ยง ๖ ด้าน ปีการศึกษา 2564

ประกวดรณรงณ์ลดความเสี่ยง ๖ ด้า…

พิธีฌาปนกิจศพนายเกรียงไกร สิงห์ตาคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ผศ…

กิจกรรมเตรียมความพร้อม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

กิจกรรม T-BAC ร่วมใจสู้ภัยโควิด-2019

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ…

สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19

ประกาศเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศเปิดภาคเรียน ที่ 1 ประจำ…

ประกาศรับสมัคร ครู

ประกาศ !!  รับสมัคร ครูคอ…

การจัดกิจกรรมแนะแนวสัญจร อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

การจัดกิจกรรมแนะแนวสัญจร อ.หนอ…

การจัดกิจกรรมแนะแนวสัญจร อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ปวส. ประจำปีการศึกษา2563

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นั…