• 042-110476
  • tbacud@gmail.com
  • 243 หมู่12 ถ. อุดร-หนองคาย ต. กุดสระ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

อาจารย์แผนกอิเล็กทรอนิกส์

อาจารย์ธีรภัทร์ แก้วรอด

อาจารย์ธีรภัทร์ แก้วรอด

หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์
อาจารย์ปริญญา พูลศิริ

อาจารย์ปริญญา พูลศิริ

อาจารย์ประจำสาขาอิเล็กทรอนิกส์
อาจารย์ธนายง แรมจะบก

อาจารย์ธนายง แรมจะบก

อาจารย์ประจำสาขาอิเล็กทรอนิกส์
อาจารย์เดชดำรง นุทธนู

อาจารย์เดชดำรง นุทธนู

อาจารย์ประจำสาขาอิเล็กทรอนิกส์