สมัครงาน

ประกาศรับสมัครครู 

ครูคอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง
ครูช่างยนต์ 3 ตำแหน่ง