• 042-110476
  • tbacud@gmail.com
  • 243 หมู่12 ถ. อุดร-หนองคาย ต. กุดสระ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

ฝ่ายบริหารสถานศึกษา

ดร.เพชร ราชคม

ดร.เพชร ราชคม

ผู้รับใบอนุญาต
นายศุภกิจ ราชคม

นายศุภกิจ ราชคม

ผู้จัดการวิทยาลัย
นางสาวพิไรกุล แก้วคำงาม

นางสาวพิไรกุล แก้วคำงาม

ผู้อำนวยการวิทยาลัย
ผศ.(พ)ดร.นาคพล เกินชัย

ผศ.(พ)ดร.นาคพล เกินชัย

ที่ปรึกษาวิทยาลัย
นายปรีชา สะตะ

นายปรีชา สะตะ

ที่ปรึกษาวิทยาลัย
นายปัญญา ปะวะโข

นายปัญญา ปะวะโข

ที่ปรึกษาวิทยาลัย